R1
Rawan Nabeel
Yazeed AlOtabi
R2
Ahmed Hariri
R3
Arwa Bajabaa
Maha Bakarshoom
Mahmoud Abousaadah
R5
F1
F2
Noura Alazhary
Lamis Elkhateeb
F3
Our best
Junior Yazeed AlOtabi
Senior Arwa Bajabaa